Skip to main content

Gefaseerde heropstart vanaf 06/04/2020

Geachte klant,

Na intern overleg met de Raad van Bestuur, het Management Team en de bedrijfsgeneeskundige dienst hebben wij besloten om over te gaan tot een geleidelijke hervatting van de productieactiviteiten van Lidwina vanaf maandag 6 april 2020.

Wij bereiden ons momenteel voor om de door de overheid opgelegde voorschriften en regels, onder meer met betrekking tot ‘social distancing’, te kunnen respecteren en zodoende de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers maximaal te kunnen waarborgen. De initiatieven die we hiertoe nemen, zullen onvermijdelijk een grote impact hebben op de werkmethodes en procedures.

Bepaalde activiteiten werden in de week van 6 april met mondjesmaat, gefaseerd én gecontroleerd opgestart:

  • We zijn gestart met monitoren, technische dienst, poets/kantine, enz om de gebouwen verder Corona-veilig te maken. De monitoren hebben in hun afdelingen de werkposten anders georganiseerd zodat iedereen veilig en hygiënisch kan werken.
  • In deze veilige omstandigheden zijn er al enkele maatwerkers aan de slag gegaan.
  • In een volgende fase zullen we nog meer maatwerkers uitnodigen om terug te komen werken. We trachten hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met hun individuele situatie.
  • Verder werken administratieve medewerkers zo veel als mogelijk via telewerk van thuis uit.

Bij het samenstellen van onze teams houden we rekening met de competenties, de medische achtergrond, de sociale context en mobiliteitsproblematiek van onze medewerkers.

Dit alles is een leerproces én zal continu bijsturing vragen. Dit vergt van ons veel inspanningen maar ook veel flexibiliteit van onze klanten, waarvoor dank.

Productie-output is moeilijk voorspelbaar op dit ogenblik, daarom zal er door de productieverantwoordelijken veelvuldig overleg gepleegd worden met jullie diensten.

Wij zijn ervan overtuigd dat door goed samen te werken, aandachtig naar elkaar te luisteren en samen te zoeken naar oplossingen we deze crisis te boven komen.

Voor verdere vragen kunt U (bij voorkeur via e-mail) contact opnemen met:

We zijn ervan overtuigd dat door deze maatregelen en onder de gegeven omstandigheden, het maximaal haalbare te hebben ondernomen om onze dienstverlening ten aanzien van U zo snel als mogelijk terug te waarborgen en op termijn te normaliseren.

Tegelijk zijn we er ons van bewust dat er op ieder ogenblik bijkomende of verstrengde maatregelen door onze overheid kunnen worden opgelegd, waardoor we onze plannen moeten herzien.

We danken U voor Uw begrip en wensen U en Uw medewerkers een goede gezondheid toe.

Alvast bedankt en tot binnenkort.