Skip to main content
Lidwina ontvangt in 2022 opnieuw het certificaat Inclusieve Onderneming van Synkroon!
“Proficiat en dankjewel. Dat je kansen geeft. Dat je open staat voor leren op de werkvloer, voor stages en opleiding op de werkvloer (IBO)” zoals staat in de begeleidende brief.
“Dit bewijs toont aan dat Lidwina als organisatie effectief werk maakt van Maatschappelijk Verantwoord Onderrnemen en bijdraagt aan de realisatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).”
Met dit certificaat pakken we graag uit, want inclusiviteit is voor een warme en vooruitstrevende organisatie als Lidwina van zeer groot belang!
Daar zetten wij met z’n allen maar al te graag onze schouders onder!