LIDWINA VZW als Maatwerkbedrijf

De sociale economie in verandering.

Bedrijfsfilm

Missie

Waarom bestaan we?

Lidwina laat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groeien in hun talenten en competenties via tewerkstelling.

VISIE

Wat willen we?

Lidwina wil dé referentie zijn in de Kempen op het vlak van maatwerk, door in te zetten op maximaal tevreden medewerkers, omgeving en klanten en door duurzaamheid als leidraad te nemen.

Strategie

Hoe gaan we dit doen?

1. We werken in een cultuur van vertrouwen, respect en samenwerking.
2. We voeren een personeelsbeleid op maat voor alle medewerkers gericht op groei van hun talenten en competenties (o.a. PersoonlijkeOntwikkelingsPlannen voor alle medewerkers).
3. We zijn toonaangevend op vlak van veiligheid en welzijn.
4. We voorzien optimale ergonomische en technologische ondersteuning van de activiteiten en de medewerkers (o.a. IT, robotica…).
5. We creëren een campus waar gebouwen en infrastructuur ergonomisch, duurzaam, polyvalent en modulair zijn.
6. We leveren kwalitatief hoogstaande producten en diensten op maat van de klant, geborgd in ons kwaliteisbeleid.
7. We creëren continue tewerkstelling, o.a. via eigen producten/diensten.
8. We zijn een sterk merk via goede branding en marketing.
9. We werken maximaal duurzaam samen met de omgeving (buren, lokale besturen, maatwerkbedrijven en andere bedrijven). Dit wordt geborgd in ons omgevingsbeleid
10. We blijven een financieel gezond bedrijf (positieve rendabiliteit).

Maatschappelijk verantwoord

Dit alles dient te worden gerealiseerd rekening houdende met normale economische principes en binnen het specifieke kader dat de overheid voor de maatwerkbedrijven creëert.

Historiek

Het was in de jaren zestig, meer bepaald in 1964, dat de plaatselijke gehandicaptenbeweging besloot in Mol een BW op te richten. En meteen was Lidwina vzw geboren.

De beginjaren waren een beetje aarzelend, aftastend, er was nog enige terughoudendheid van zowel de gehandicapten zelf, als van de industriële opdrachtgevers. Maar het vertrouwen groeide, jaar na jaar. Vandaag kan Lidwina vzw zich profileren als een modern en dynamisch toeleverings-bedrijf, dat zich heeft verankerd in een breed industrieel actieterrein. Er werd een duidelijk evenwicht gevonden tussen economische wetmatigheden enerzijds en sociale integratie van de werknemers anderzijds.

Op dit ogenblik heeft Lidwina vzw een personeelsbezetting van ruim 500 mensen.

De paarse kleur refereert naar het economisch en commercieel karakter van Lidwina met hieraan het innovatieve gekoppeld aan een open visie naar de toekomst
De groene kleur vertegenwoordigt duurzaamheid en het sociaal karakter van Lidwina en refereert eveneens naar de groenafdeling (Lidwina Green), naast de enclaves (Lidwina Services) de grootste businessunit van Lidwina met meer dan 100 werknemers.
Als uitgangspositie werd gesteld dat Lidwina naar voren wil treden als een organisatie in volle ontwikkeling die duurzaamheid en samenwerking in haar vaandel draagt. Ook diende voorzien te worden in een krachtige baseline. Als baseline werd “inzet zonder beperking” weerhouden. Het negatief klinkend woord beperking werd door de baseline omgezet in een positieve boodschap.

LOGO

Betekenis van het nieuwe logo

In het beeldlogo zijn twee schakels getekend die in elkaar grijpen, zoals de in elkaar grijpende vingers en handen in de beelden.
De schakels en handen symboliseren de samenwerking tussen Lidwina en haar klanten, evenals de band tussen de valide mensen en de doelgroepwerknemers.
Een schakel is een bijzonder sterk symbool. Door de juiste man of vrouw – de passende schakel – op de juiste plaats te zetten, creëren Lidwina en haar klanten win-win situaties waarbij 1+1 gelijk is aan 3 en je 3 winnaars hebt: de twee betrokken partijen en de Lidwina-werknemer.