LIDWINA VZW als Maatwerkbedrijf

De sociale economie in verandering.

Bedrijfsfilm

Missie

Waarom bestaan we?

Lidwina wil op een duurzame wijze een aangepaste,
kwaliteitsvolle en lonende beroepsactiviteit aanbieden
aan en laten uitvoeren door personen met een arbeidsbeperking
die tijdelijk of definitief niet in het normaal
economisch arbeidscircuit terecht kunnen.
Deze tewerkstelling dient stimulerend te werken om
eventuele doorstroming naar het normaal economisch
arbeidscircuit mogelijk te maken.

VISIE

wat willen we?

Lidwina wil toegevoegde waarde leveren voor doelgroepmedewerkers,
omkadering, klanten en maatschappij.

Strategie

Hoe gaan we dit doen?

Lidwina tracht dit te verwezenlijken door de doelgroepmedewerkers
te voorzien van nuttig werk in aangename,
comfortabele omstandigheden en tevens zorg te dragen
voor de nodige sociale ondersteuning.
Naar externe klanten wordt getracht uitsluitend
kwalitatief hoogstaande producten af te leveren.
Dit alles dient te worden gerealiseerd rekening
houdend met normale economische principes en binnen
het specifieke kader dat de overheid voor de beschutte
werkplaatsen creëert. Bijzondere aandacht dient besteed
aan de veiligheid van de voedselketen bij het verpakken
of behandelen van voedingsmiddelen.

Maatschappelijk verantwoord

Dit alles dient te worden gerealiseerd rekening houdende met normale economische principes en binnen het specifieke kader dat de overheid voor de maatwerkbedrijven creëert.

Historiek

Het was in de jaren zestig, meer bepaald in 1964, dat de plaatselijke gehandicaptenbeweging besloot in Mol een BW op te richten. En meteen was Lidwina vzw geboren.

De beginjaren waren een beetje aarzelend, aftastend, er was nog enige terughoudendheid van zowel de gehandicapten zelf, als van de industriële opdrachtgevers. Maar het vertrouwen groeide, jaar na jaar. Vandaag kan Lidwina vzw zich profileren als een modern en dynamisch toeleverings-bedrijf, dat zich heeft verankerd in een breed industrieel actieterrein. Er werd een duidelijk evenwicht gevonden tussen economische wetmatigheden enerzijds en sociale integratie van de werknemers anderzijds.

Op dit ogenblik heeft Lidwina vzw een personeelsbezetting van ruim 480 mensen.

De paarse kleur refereert naar het economisch en commercieel karakter van Lidwina met hieraan het innovatieve gekoppeld aan een open visie naar de toekomst
De groene kleur vertegenwoordigt duurzaamheid en het sociaal karakter van Lidwina en refereert eveneens naar de groenafdeling (Lidwina Green), naast de enclaves (Lidwina Services) de grootste businessunit van Lidwina met meer dan 100 werknemers.
Als uitgangspositie werd gesteld dat Lidwina naar voren wil treden als een organisatie in volle ontwikkeling die duurzaamheid en samenwerking in haar vaandel draagt. Ook diende voorzien te worden in een krachtige baseline. Als baseline werd “inzet zonder beperking” weerhouden. Het negatief klinkend woord beperking werd door de baseline omgezet in een positieve boodschap.

LOGO

Betekenis van het nieuwe logo

In het beeldlogo zijn twee schakels getekend die in elkaar grijpen, zoals de in elkaar grijpende vingers en handen in de beelden.
De schakels en handen symboliseren de samenwerking tussen Lidwina en haar klanten, evenals de band tussen de valide mensen en de doelgroepwerknemers.
Een schakel is een bijzonder sterk symbool. Door de juiste man of vrouw – de passende schakel – op de juiste plaats te zetten, creëren Lidwina en haar klanten win-win situaties waarbij 1+1 gelijk is aan 3 en je 3 winnaars hebt: de twee betrokken partijen en de Lidwina-werknemer.